جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰هزار مسافر از آغاز سفرهای نوروزی

جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰هزار مسافر از آغاز سفرهای نوروزی

مشاور رسانه ای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیر روابط عمومی این سازمان از جابه جایی بیش از دو میلیون و ۱۴۰هزار مسافر با هواپیما از آغاز سفرهای نوروزی تا پایان روز نهم فروردین ماه خبر داد.

جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰هزار مسافر از آغاز سفرهای نوروزی

(image)

مشاور رسانه ای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیر روابط عمومی این سازمان از جابه جایی بیش از دو میلیون و ۱۴۰هزار مسافر با هواپیما از آغاز سفرهای نوروزی تا پایان روز نهم فروردین ماه خبر داد.
جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰هزار مسافر از آغاز سفرهای نوروزی

روزنامه ایران

صبحانه