ثبت ۹ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

ثبت ۹ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

خبرگزاری ایتارتاس از نه مورد نقض آتش بس طی ۲۴ ساعت گذشته در سوریه خبر داد.

ثبت ۹ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

(image)

خبرگزاری ایتارتاس از نه مورد نقض آتش بس طی ۲۴ ساعت گذشته در سوریه خبر داد.
ثبت ۹ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی