تیم ملی کشتی آزاد ایران غایب بزرگ جام‌جهانی ۲۰۱۸ آمریکا

تیم ملی کشتی آزاد ایران غایب بزرگ جام‌جهانی ۲۰۱۸ آمریکا
عملکرد ناامیدکننده آزادکاران ایران در رقابت‌های جهانی پاریس باعث شد تا تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۸ آمریکا غایب باشد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران غایب بزرگ جام‌جهانی ۲۰۱۸ آمریکا

عملکرد ناامیدکننده آزادکاران ایران در رقابت‌های جهانی پاریس باعث شد تا تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۸ آمریکا غایب باشد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران غایب بزرگ جام‌جهانی ۲۰۱۸ آمریکا