تیم‌ها با ۲۰۰ درصد توان خود جلوی پرسپولیس ظاهر می‌شوند

سرمربی پرسپولیس گفت: نمی شود در تمام ۳۰ بازی فصل در بهترین شرایط باشیم.