تیراندازی در بلوار ولایت ایرانشهر

تیراندازی در بلوار ولایت ایرانشهر

یک منبع آگاه خبر از ترور دونفر در شهرستان ایرانشهر می‌دهد.

تیراندازی در بلوار ولایت ایرانشهر

(image)

یک منبع آگاه خبر از ترور دونفر در شهرستان ایرانشهر می‌دهد.
تیراندازی در بلوار ولایت ایرانشهر

آهنگ جدید