تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف/ دومین تیراندازی در۳ماه اخیر!

تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف/ دومین تیراندازی در۳ماه اخیر!

دبیر شورای صنفی خوابگاه طرشت ۳ دانشگاه صنعتی شریف از تیراندازی یک شخص ناشناس به سمت این خوابگاه در شب گذشته خبر داد.

تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف/ دومین تیراندازی در۳ماه اخیر!

(image)

دبیر شورای صنفی خوابگاه طرشت ۳ دانشگاه صنعتی شریف از تیراندازی یک شخص ناشناس به سمت این خوابگاه در شب گذشته خبر داد.
تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف/ دومین تیراندازی در۳ماه اخیر!

بک لینک رنک 5

پرس نیوز