تکذیبیه سازمان غذا و دارو درباره رکورد ایران در مصرف لوازم آرایشی

تکذیبیه سازمان غذا و دارو درباره رکورد ایران در مصرف لوازم آرایشی

رییس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ایران رکورد دار مصرف لوازم آرایشی نه در خاورمیانه نه در آسیا و نه در جهان و نه درهیچ سطح دیگری، نبوده و نیست.

تکذیبیه سازمان غذا و دارو درباره رکورد ایران در مصرف لوازم آرایشی

(image)

رییس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ایران رکورد دار مصرف لوازم آرایشی نه در خاورمیانه نه در آسیا و نه در جهان و نه درهیچ سطح دیگری، نبوده و نیست.
تکذیبیه سازمان غذا و دارو درباره رکورد ایران در مصرف لوازم آرایشی

اسکای نیوز