تولید قارچ دانشجوی ایلامی تحقق عملی اقتصاد مقاومتی

تولید قارچ دانشجوی ایلامی تحقق عملی اقتصاد مقاومتی

سینا مظلومی، دانشجوی ترم پنجم رشته علوم تربیتی است که تنها با ۲۲ سال سن امروز توانسته در کنار تحصیل، یک کارگاه تولید پرورش قارچ راه‌اندازی کند.

تولید قارچ دانشجوی ایلامی تحقق عملی اقتصاد مقاومتی

(image)

سینا مظلومی، دانشجوی ترم پنجم رشته علوم تربیتی است که تنها با ۲۲ سال سن امروز توانسته در کنار تحصیل، یک کارگاه تولید پرورش قارچ راه‌اندازی کند.
تولید قارچ دانشجوی ایلامی تحقق عملی اقتصاد مقاومتی

بک لینک رنک 6

بازی