تولیدات تسلیحات دریایی ایران شتاب می‌گیرد؟

تولیدات تسلیحات دریایی ایران شتاب می‌گیرد؟
نمایندگان مجلس بزودی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را بررسی خواهند کرد؛ این لایحه، گامی مهم برای هدفمندترکردن طراحی ادوات نظامی در حوزه دریاست.

تولیدات تسلیحات دریایی ایران شتاب می‌گیرد؟

نمایندگان مجلس بزودی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را بررسی خواهند کرد؛ این لایحه، گامی مهم برای هدفمندترکردن طراحی ادوات نظامی در حوزه دریاست.
تولیدات تسلیحات دریایی ایران شتاب می‌گیرد؟