توقف استقلال مقابل یک تیم گمنام در دیداری تدارکاتی

توقف استقلال مقابل یک تیم گمنام در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری تدارکاتی مقابل تیم گل ابریشم به نتیجه تساوی رسید.

توقف استقلال مقابل یک تیم گمنام در دیداری تدارکاتی

(image)

تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری تدارکاتی مقابل تیم گل ابریشم به نتیجه تساوی رسید.
توقف استقلال مقابل یک تیم گمنام در دیداری تدارکاتی

دانلود سرا