توضیح سازمان لیگ در مورد ملی‌پوشان شاغل در لیگ برتر/صحبت‌های برخی مربیان خلاف منافع ملی است

توضیح سازمان لیگ در مورد ملی‌پوشان شاغل در لیگ برتر/صحبت‌های برخی مربیان خلاف منافع ملی است

سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: نامه مربوط به مصوبه هیأت رئیسه این سازمان در مورد بازیکنان دعوت شده به تیم ملی ۱۱ خرداد ۹۵ به شماره ۱۶۹۸/ ۱۱۰ به کلیه باشگاه های لیگ برتر ارسال شده است.

توضیح سازمان لیگ در مورد ملی‌پوشان شاغل در لیگ برتر/صحبت‌های برخی مربیان خلاف منافع ملی است

(image)

سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: نامه مربوط به مصوبه هیأت رئیسه این سازمان در مورد بازیکنان دعوت شده به تیم ملی ۱۱ خرداد ۹۵ به شماره ۱۶۹۸/ ۱۱۰ به کلیه باشگاه های لیگ برتر ارسال شده است.
توضیح سازمان لیگ در مورد ملی‌پوشان شاغل در لیگ برتر/صحبت‌های برخی مربیان خلاف منافع ملی است

دانلود فیلم جدید