توضیحات یک منبع آگاه درباره استعفای سرافراز

یک منبع آگاه توضیحاتی پیرامون شایعه استعفای ریاست سازمان صدا و سیما ارائه داد.