توضیحات شهرداری تهران درباره درختان قطع شده خیابان ولیعصر

توضیحات شهرداری تهران درباره درختان قطع شده خیابان ولیعصر

معاون محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ تهران گفت: قطع ۷ اصله درخت در محدوده چهارراه ولیعصر(عج) با رأی کمیسیون ماده هفت سازمان فضای سبز شهر تهران انجام و مقرر شد که به جای درختان قطع شده چنارهای جوان ۸ تا ۱۵ ساله در همان محل غرس شود.

توضیحات شهرداری تهران درباره درختان قطع شده خیابان ولیعصر

(image)

معاون محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ تهران گفت: قطع ۷ اصله درخت در محدوده چهارراه ولیعصر(عج) با رأی کمیسیون ماده هفت سازمان فضای سبز شهر تهران انجام و مقرر شد که به جای درختان قطع شده چنارهای جوان ۸ تا ۱۵ ساله در همان محل غرس شود.
توضیحات شهرداری تهران درباره درختان قطع شده خیابان ولیعصر

فانتزی