توضیحات «خلفی‌نژاد» درباره توقیف «جهان‌نیوز»/ دولت با دشمنان مذاکره می‌کند اما دهان منتقدان را می‌بندد

توضیحات «خلفی‌نژاد» درباره توقیف «جهان‌نیوز»/ دولت با دشمنان مذاکره می‌کند اما دهان منتقدان را می‌بندد

سردبیر پایگاه خبری «جهان‌نیوز» گفت: دولت با دشمنان کشور به مذاکره می‌نشیند اما حاضر نیست با منتقدان دلسوزی که برای اصلاح مسیر دولت حرف‌هایی دارند بنشینند و صحبت کنند.

توضیحات «خلفی‌نژاد» درباره توقیف «جهان‌نیوز»/ دولت با دشمنان مذاکره می‌کند اما دهان منتقدان را می‌بندد

(image)

سردبیر پایگاه خبری «جهان‌نیوز» گفت: دولت با دشمنان کشور به مذاکره می‌نشیند اما حاضر نیست با منتقدان دلسوزی که برای اصلاح مسیر دولت حرف‌هایی دارند بنشینند و صحبت کنند.
توضیحات «خلفی‌نژاد» درباره توقیف «جهان‌نیوز»/ دولت با دشمنان مذاکره می‌کند اما دهان منتقدان را می‌بندد

دانلود فیلم جدید