توصیه های پلیس آگاهی برای خرید شب عید

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی به شهروندان توصیه کرد که در مکان های شلوغ به جای پول نقد با کارت های اعتباری خرید کنند.