توصیه‌های سیزده بدری ابتکار

توصیه‌های سیزده بدری ابتکار

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه سیزده فروردین روز طبیعت، از هموطنان خواست به منظور بهره‌مندی از محیط زیستی زیبا، سالم و بانشاط، در پاسداشت طبیعت کوشا باشند.

توصیه‌های سیزده بدری ابتکار

(image)

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه سیزده فروردین روز طبیعت، از هموطنان خواست به منظور بهره‌مندی از محیط زیستی زیبا، سالم و بانشاط، در پاسداشت طبیعت کوشا باشند.
توصیه‌های سیزده بدری ابتکار

خبر جدید

اتوموبیل