توسعه مرکز خلاقیت در مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد در دستور کار قرار دارد

رئيس جدید مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد گفت: بحث توسعه مرکز خلاقیت در آموزشکده‌های سماء در دستور کار قرار دارد که از آن می‌توان به عنوان برند استفاده کنیم.