توافق انصارالله و دولت مستعفی یمن بر سر تبادل اسرا

توافق انصارالله و دولت مستعفی یمن بر سر تبادل اسرا

طرف‌های مذاکره‌کننده انصارالله و دولت مستعفی یمن در مذاکره بر سر تبادل اسرا توافق کردند که ۳۵ نفر از اسرای طرفین آزاد شوند.

توافق انصارالله و دولت مستعفی یمن بر سر تبادل اسرا

(image)

طرف‌های مذاکره‌کننده انصارالله و دولت مستعفی یمن در مذاکره بر سر تبادل اسرا توافق کردند که ۳۵ نفر از اسرای طرفین آزاد شوند.
توافق انصارالله و دولت مستعفی یمن بر سر تبادل اسرا

دانلود موزیک