تهدید دولت‌توسط اصلاح‌طلبان/ کابینه‌ترمیم‌نشوداستیضاح‌درراه‌است

تهدید دولت‌توسط اصلاح‌طلبان/ کابینه‌ترمیم‌نشوداستیضاح‌درراه‌است

اگر تدبیر لازم صورت نگیرد، مجلس دهم برای نشان دادن استقلال و عدم وابستگی به دولت ساکت نخواهد بود و این احتمال وجود دارد برخی از اعضای کابینه با استیضاح نمایندگان مجلس برکنار شوند. اگر دولت نخواهد تغییراتی در کابینه ایجاد کند نتیجه چنین خواهد شد که دست آقای روحانی و تیم تدبیر و امید برای اقدامات اثرگذار و مطلوب در یکسال باقیمانده بسته خواهد شد

تهدید دولت‌توسط اصلاح‌طلبان/ کابینه‌ترمیم‌نشوداستیضاح‌درراه‌است

(image)

اگر تدبیر لازم صورت نگیرد، مجلس دهم برای نشان دادن استقلال و عدم وابستگی به دولت ساکت نخواهد بود و این احتمال وجود دارد برخی از اعضای کابینه با استیضاح نمایندگان مجلس برکنار شوند. اگر دولت نخواهد تغییراتی در کابینه ایجاد کند نتیجه چنین خواهد شد که دست آقای روحانی و تیم تدبیر و امید برای اقدامات اثرگذار و مطلوب در یکسال باقیمانده بسته خواهد شد
تهدید دولت‌توسط اصلاح‌طلبان/ کابینه‌ترمیم‌نشوداستیضاح‌درراه‌است

بک لینک رنک 7

سپهر نیوز