تمرین فردای پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار می‌شود

تمرین فردای تیم فوتبال پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.