تله‌ی برانکو به مهدی ترابی نگرفت

تله‌ی برانکو به مهدی ترابی نگرفت

مدیرعامل باشگاه سایپای تهران توافق حسین فرکی با برانکو ایوانکوویچ بر سر مهدی ترابی را تکذیب کرد.

تله‌ی برانکو به مهدی ترابی نگرفت

(image)

مدیرعامل باشگاه سایپای تهران توافق حسین فرکی با برانکو ایوانکوویچ بر سر مهدی ترابی را تکذیب کرد.
تله‌ی برانکو به مهدی ترابی نگرفت

خرم خبر