تلاش پاکستان برای ارتباط با لابی‌های آمریکا

تلاش پاکستان برای ارتباط با لابی‌های آمریکا

توقف کمک مالی واشنگتن به پاکستان و عدم معامله ۸ جنگنده «اف-۱۶» همچنین حمایت آمریکا از هند برای عضویت در گروه تامین کنندگان هسته‌ای، پاکستان را مجبور کرده است تا لابی‌هایی را برای کسب حمایت در آمریکا بیابد.

تلاش پاکستان برای ارتباط با لابی‌های آمریکا

(image)

توقف کمک مالی واشنگتن به پاکستان و عدم معامله ۸ جنگنده «اف-۱۶» همچنین حمایت آمریکا از هند برای عضویت در گروه تامین کنندگان هسته‌ای، پاکستان را مجبور کرده است تا لابی‌هایی را برای کسب حمایت در آمریکا بیابد.
تلاش پاکستان برای ارتباط با لابی‌های آمریکا

خرید vpn با سرعت عالی

مجله اتومبیل