تقسیم کار جالب تولیت آستان قدس با پیرمرد قیرگونی‌کار!

تقسیم کار جالب تولیت آستان قدس با پیرمرد قیرگونی‌کار!

حجت‌الاسلام رئیسی با پیرمردی که در حرم امام رضا(ع) با فرزندانش مشغول به قیرگونی بود و توان مخارج ازدواج آن‌ها را نداشت، تفاهم کرد که خرج ازدواج دوتا از فرزندان را آستان و مخارج دو فرزند دیگر را خود پیرمرد تقبل کند.

تقسیم کار جالب تولیت آستان قدس با پیرمرد قیرگونی‌کار!

(image)

حجت‌الاسلام رئیسی با پیرمردی که در حرم امام رضا(ع) با فرزندانش مشغول به قیرگونی بود و توان مخارج ازدواج آن‌ها را نداشت، تفاهم کرد که خرج ازدواج دوتا از فرزندان را آستان و مخارج دو فرزند دیگر را خود پیرمرد تقبل کند.
تقسیم کار جالب تولیت آستان قدس با پیرمرد قیرگونی‌کار!

اسکای نیوز