تفاوت ۵میلیارددلاری رقم صادرات غیرنفتی بانک مرکزی و مرکزآمار!

تفاوت ۵میلیارددلاری رقم صادرات غیرنفتی بانک مرکزی و مرکزآمار!

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اختلاف پنج میلیارد دلاری بین دو نهاد مرجع سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور در سال ۹۴ وجود دارد.

تفاوت ۵میلیارددلاری رقم صادرات غیرنفتی بانک مرکزی و مرکزآمار!

(image)

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اختلاف پنج میلیارد دلاری بین دو نهاد مرجع سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور در سال ۹۴ وجود دارد.
تفاوت ۵میلیارددلاری رقم صادرات غیرنفتی بانک مرکزی و مرکزآمار!