تغییر زبان رسمی پاکستان از انگلیسی به اردو

با صدور حكم دادگاه عالی پاكستان زبان اردو به عنوان زبان رسمی پاكستان مراحل اداری خود را در مراکز آموزشی پاكستان طی می‌کند.