تغییر برنامه موشکی ایران محال است

تغییر برنامه موشکی ایران محال است

اندیشکده آمریکایی نوشت: برنامه موشکی ایران شیوه اصلی این کشور برای درهم شکستن دشمنانش است و اینک صنایع دفاعی ایران به انداز کافی در ساخت موشک‌های بومی پیشرفت کرده است.

تغییر برنامه موشکی ایران محال است

(image)

اندیشکده آمریکایی نوشت: برنامه موشکی ایران شیوه اصلی این کشور برای درهم شکستن دشمنانش است و اینک صنایع دفاعی ایران به انداز کافی در ساخت موشک‌های بومی پیشرفت کرده است.
تغییر برنامه موشکی ایران محال است

آپدیت نود 32 ورژن 7

بازی