تغییرمکان برگزاری نمازجمعه تهران

تغییرمکان برگزاری نمازجمعه تهران

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران از این هفته تا اوایل ماه رمضان در دانشگاه تهران برگزار می شود.

تغییرمکان برگزاری نمازجمعه تهران

(image)

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران از این هفته تا اوایل ماه رمضان در دانشگاه تهران برگزار می شود.
تغییرمکان برگزاری نمازجمعه تهران

میهن دانلود

دانلود آهنگ آذری