تعهد سازمان ملل برای افزایش کمک‌ به پناهندگان/ قدردانی سازمان ملل از ایران

تعهد سازمان ملل برای افزایش کمک‌ به پناهندگان/ قدردانی سازمان ملل از ایران

وزیر کشور گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل متعهد شده است با گسترش همکاری‌ها بین ایران و سازمان ملل کمک‌های بیشتری را برای پناهندگان فراهم کند.

تعهد سازمان ملل برای افزایش کمک‌ به پناهندگان/ قدردانی سازمان ملل از ایران

(image)

وزیر کشور گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل متعهد شده است با گسترش همکاری‌ها بین ایران و سازمان ملل کمک‌های بیشتری را برای پناهندگان فراهم کند.
تعهد سازمان ملل برای افزایش کمک‌ به پناهندگان/ قدردانی سازمان ملل از ایران

اسکای نیوز