تعطیلی ادارات اراک و شازند به دلیل هجوم ریزگردها

تعطیلی ادارات اراک و شازند به دلیل هجوم ریزگردها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در خصوص مصوبات جلسه وضعیت اضطرار ستاد مدیریت بحران استان مرکزی گفت: جهت کاهش تردد وسایل نقلیه و نیز حفظ سلامتی افراد امروز چهارشنبه تمامی دستگاه‌ها و نهادها به جز دستگاه‌های خدمت رسان تعطیل هستند.

تعطیلی ادارات اراک و شازند به دلیل هجوم ریزگردها

(image)

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در خصوص مصوبات جلسه وضعیت اضطرار ستاد مدیریت بحران استان مرکزی گفت: جهت کاهش تردد وسایل نقلیه و نیز حفظ سلامتی افراد امروز چهارشنبه تمامی دستگاه‌ها و نهادها به جز دستگاه‌های خدمت رسان تعطیل هستند.
تعطیلی ادارات اراک و شازند به دلیل هجوم ریزگردها

گوشی موبایل