تعرفه واردات در سال ۹۵

سیاست جدید تجاری در سال ۹۵ حکایت از کاهش طبقات و سقف تعرفه‌های واردات دارد. بر اساس مصوبه هیات دولت، برای سال آینده طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ به ۸ طبقه و حداکثر تعرفه دریافتی نیز از ۷۵ به ۵۵ درصد کاهش یافته است.