تعداد کشته‌های درگیری‌های مسلحانه کشمیر

تعداد کشته‌های درگیری‌های مسلحانه کشمیر

همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه کشمیر در روز استقلال هند، یک فرمانده پلیس و هفت شبه‌نظامی استقلال‌طلب در درگیری‌های مسلحانه کشته شده‌اند.

تعداد کشته‌های درگیری‌های مسلحانه کشمیر

(image)

همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه کشمیر در روز استقلال هند، یک فرمانده پلیس و هفت شبه‌نظامی استقلال‌طلب در درگیری‌های مسلحانه کشته شده‌اند.
تعداد کشته‌های درگیری‌های مسلحانه کشمیر

خبر فرهنگیان