تظاهرات ضد گروه‌های تروریستی باید به تعویق بیافتد

تظاهرات ضد گروه‌های تروریستی باید به تعویق بیافتد

وزارت کشور بلژیک از مردم این کشور درخواست کرد تا برگزاری تظاهرات انزجاز از اقدام‌های تروریستی که قرار بود فردا برگزار شود، به تویق بیافتد.

تظاهرات ضد گروه‌های تروریستی باید به تعویق بیافتد

(image)

وزارت کشور بلژیک از مردم این کشور درخواست کرد تا برگزاری تظاهرات انزجاز از اقدام‌های تروریستی که قرار بود فردا برگزار شود، به تویق بیافتد.
تظاهرات ضد گروه‌های تروریستی باید به تعویق بیافتد

مرکز فیلم

پرشین موزیک