تضعیف جایگاه رهبری خیانت به نظام است

کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهرستان زاهدان گفت: هرگونه تضعیف جایگاه رهبری خیانت به نظام است. استاندار از عوامل فتنه بوده و خط قرمز ما فقط اسلام، مبانی دینی و ولی فقیه است و با کس دیگری عقد اخوت نبسته‌ایم.