تصویر فرزند شهید ناظری در لباس تکاوران دریایی سپاه در کنار شکارچی آمریکایی ها

تصویر فرزند شهید ناظری در لباس تکاوران دریایی سپاه در کنار شکارچی آمریکایی ها

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه با خانواده شهید ناظری دیدار و با آنان اظهار همدردی کردند.

تصویر فرزند شهید ناظری در لباس تکاوران دریایی سپاه در کنار شکارچی آمریکایی ها

(image)

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه با خانواده شهید ناظری دیدار و با آنان اظهار همدردی کردند.
تصویر فرزند شهید ناظری در لباس تکاوران دریایی سپاه در کنار شکارچی آمریکایی ها

خرید بک لینک

اس ام اس جدید