تصویر اجساد تروریست‌هایی که امروز در خاش به هلاکت رسیدند

تصویر اجساد تروریست‌هایی که امروز در خاش به هلاکت رسیدند

طی درگیری مسلحانه ماموران ناجا و اعضای گروهک تروریستی در خاش ۵ تروریست به هلاکت رسیدند.

تصویر اجساد تروریست‌هایی که امروز در خاش به هلاکت رسیدند

(image)

طی درگیری مسلحانه ماموران ناجا و اعضای گروهک تروریستی در خاش ۵ تروریست به هلاکت رسیدند.
تصویر اجساد تروریست‌هایی که امروز در خاش به هلاکت رسیدند

فیلم سریال آهنگ