تصویری که باعث دلخوری تبریزی‌‌‌‌‌ها ازستاره پرسپولیس شد؟

تصویری که باعث دلخوری تبریزی‌‌‌‌‌ها ازستاره پرسپولیس شد؟

احمدزاده سال گذشته در بازی گسترش فولاد تبریز، پس از گلزنی نوشته ای را به دوربین ها نشان داد.

تصویری که باعث دلخوری تبریزی‌‌‌‌‌ها ازستاره پرسپولیس شد؟

(image)

احمدزاده سال گذشته در بازی گسترش فولاد تبریز، پس از گلزنی نوشته ای را به دوربین ها نشان داد.
تصویری که باعث دلخوری تبریزی‌‌‌‌‌ها ازستاره پرسپولیس شد؟

نفت آموزش پرورش دولتی