تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های معماری و شهرسازی استانی و شهرستانی شود

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد با انتقاد از اینکه طرح‌های معماری و شهرسازی شهرستان‌ها باید در مرکز شورای عالی شهری و معماری کشور و با حضور چندین معاون وزاتخانه‌ها، کارشناسی شود، گفت: بهتر این است که تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های معماری و شهرسازی استانی و شهرستانی شود.