تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است

تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است
دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه امروز گفت: به دلیل رسیدگی‌های انجام شده خارج از صحنه تصادف هیچ‌گونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر، مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.

تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است

دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه امروز گفت: به دلیل رسیدگی‌های انجام شده خارج از صحنه تصادف هیچ‌گونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر، مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.
تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است