تشییع پیکر کودک ده ساله فلسطینی

پیکر کودک فلسطینی که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده بود، تشییع شد.