تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشور

تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشور

 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه بازدید از باغ سیب مهرشهر کرج از تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشورخبر داد.

تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشور

(image)

 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه بازدید از باغ سیب مهرشهر کرج از تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشورخبر داد.
تشکیل کمیته ای برای شناسایی منشا گرد و غبار در کشور

خبرگزاری اصفحان