تشکیل پرونده در ترکیه برای بابک زنجانی

تشکیل پرونده در ترکیه برای بابک زنجانی

وکیل شرکت ملی نفت ایران گفت: به منظور بازپس‌گیری اموال زنجانی ،شرکت نفت سه پرونده در محاکم قضایی ترکیه تشکیل داده است.

تشکیل پرونده در ترکیه برای بابک زنجانی

(image)

وکیل شرکت ملی نفت ایران گفت: به منظور بازپس‌گیری اموال زنجانی ،شرکت نفت سه پرونده در محاکم قضایی ترکیه تشکیل داده است.
تشکیل پرونده در ترکیه برای بابک زنجانی

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ