تشکیل دولت ائتلافی در ایرلند به بن بست خورده!

با اعلام نتایج انتخابات، هیچ یک از احزاب نمی تواند به طور مستقل دولت تشکیل دهد و امکان ائتلاف احزاب بزرگ نیز به علت اختلاف دیدگاه ، کم است.