تشکل‌های دانشجویی ارومیه خواستار تریبون در جلسه نخبگان با رئیس جمهور شدند/ اعتراض به نحوه گزینش مدعوین در جلسه نخبگان با رئیس جمهور 

تشکل‌های دانشجویی ارومیه خواستار تریبون در جلسه نخبگان با رئیس جمهور شدند/ اعتراض به نحوه گزینش مدعوین در جلسه نخبگان با رئیس جمهور 

۲۸ دفتر تشکل دانشجویی دانشگاه‌های ارومیه با صدور بیانیه‌ای از رئیس جمهور تریبونی را خواسته‌اند که در جلسه نخبگان با ایشان به بیان نکته نظرات مختلف خود بپردازند.

تشکل‌های دانشجویی ارومیه خواستار تریبون در جلسه نخبگان با رئیس جمهور شدند/ اعتراض به نحوه گزینش مدعوین در جلسه نخبگان با رئیس جمهور 

(image)

۲۸ دفتر تشکل دانشجویی دانشگاه‌های ارومیه با صدور بیانیه‌ای از رئیس جمهور تریبونی را خواسته‌اند که در جلسه نخبگان با ایشان به بیان نکته نظرات مختلف خود بپردازند.
تشکل‌های دانشجویی ارومیه خواستار تریبون در جلسه نخبگان با رئیس جمهور شدند/ اعتراض به نحوه گزینش مدعوین در جلسه نخبگان با رئیس جمهور 

دانلود فیلم جدید