تشعشعات آنتن‌های مخابراتی در کشور از حد مجاز پایین‌تر است

تشعشعات آنتن‌های مخابراتی در کشور از حد مجاز پایین‌تر است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش فعالیت این سازمان در حوزه مهار تشعشعات خبر داد و گفت: تشعشعات آنتن های مخابراتی در کشور، حتی پایین تر از حد مجاز و استاندارد است.

تشعشعات آنتن‌های مخابراتی در کشور از حد مجاز پایین‌تر است

(image)

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش فعالیت این سازمان در حوزه مهار تشعشعات خبر داد و گفت: تشعشعات آنتن های مخابراتی در کشور، حتی پایین تر از حد مجاز و استاندارد است.
تشعشعات آنتن‌های مخابراتی در کشور از حد مجاز پایین‌تر است

بازی