تشریح عملکرد دانشگاه شریف در سال های گذشته /تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در این دانشگاه

تشریح عملکرد دانشگاه شریف در سال های گذشته /تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در این دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: در دهه ۶۰ دوره های دکترا دایر شد و فعالیت های پژوهشی مختلفی در این دانشگاه انجام شد و در حال حاضر ۱۲ هزار دانشجو داریم که ۵۰ درصد آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند و در طی نیم قرن فعالیت نزدیک ۴۸ هزار فارغ التحصیل تحویل کشور داد.

تشریح عملکرد دانشگاه شریف در سال های گذشته /تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در این دانشگاه

(image)

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: در دهه ۶۰ دوره های دکترا دایر شد و فعالیت های پژوهشی مختلفی در این دانشگاه انجام شد و در حال حاضر ۱۲ هزار دانشجو داریم که ۵۰ درصد آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند و در طی نیم قرن فعالیت نزدیک ۴۸ هزار فارغ التحصیل تحویل کشور داد.
تشریح عملکرد دانشگاه شریف در سال های گذشته /تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در این دانشگاه

خرید بک لینک

عکس