تشرف رییس جمهوری به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)+عکس

تشرف رییس جمهوری به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)+عکس

رییس جمهوری با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل بیت(ع) مشرف شد.

تشرف رییس جمهوری به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)+عکس

(image)

رییس جمهوری با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل بیت(ع) مشرف شد.
تشرف رییس جمهوری به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)+عکس

خبر جدید