تسلیم حجتی در برابر واردات گندم/ چه کسانی می خواهند کشاورزان را به خاک سیاه بنشانند؟

تسلیم حجتی در برابر واردات گندم/ چه کسانی می خواهند کشاورزان را به خاک سیاه بنشانند؟

حجتی در نشست اتاق بازرگانی و در جمع خبرنگاران گفت: برای واردات تحت فشارم. این فشارها باعث شد حجتی در این جلسه اعلام کند واردات شکرخام، روغن، گندم به شرط اینکه در بازار داخلی نشود؛ اجازه «ورود موقت» برای صادرات مجدد دارد.

تسلیم حجتی در برابر واردات گندم/ چه کسانی می خواهند کشاورزان را به خاک سیاه بنشانند؟

(image)

حجتی در نشست اتاق بازرگانی و در جمع خبرنگاران گفت: برای واردات تحت فشارم. این فشارها باعث شد حجتی در این جلسه اعلام کند واردات شکرخام، روغن، گندم به شرط اینکه در بازار داخلی نشود؛ اجازه «ورود موقت» برای صادرات مجدد دارد.
تسلیم حجتی در برابر واردات گندم/ چه کسانی می خواهند کشاورزان را به خاک سیاه بنشانند؟

فروش بک لینک

اس ام اس جدید