تسریع در اجرای احکام قضایی اولویت سال ۹۵ دادستانی

تسریع در اجرای احکام قضایی اولویت سال ۹۵ دادستانی

دادستان تهران گفت: تسریع در اجرای احکام صادره از مهمترین اولویت‌های دادستانی در سال جدید است.

تسریع در اجرای احکام قضایی اولویت سال ۹۵ دادستانی

(image)

دادستان تهران گفت: تسریع در اجرای احکام صادره از مهمترین اولویت‌های دادستانی در سال جدید است.
تسریع در اجرای احکام قضایی اولویت سال ۹۵ دادستانی

اس ام اس جدید

مجله اتومبیل