ترکیب تیم‌های اوکراین و ایرلند شمالی مشخص شد

ترکیب تیم‌های اوکراین و ایرلند شمالی مشخص شد

ترکیب نهایی دیدار تیم‌‎های ملی اوکراین و ایرلندشمالی اعلام شد.

ترکیب تیم‌های اوکراین و ایرلند شمالی مشخص شد

(image)

ترکیب نهایی دیدار تیم‌‎های ملی اوکراین و ایرلندشمالی اعلام شد.
ترکیب تیم‌های اوکراین و ایرلند شمالی مشخص شد

استخدام