تروریست‌ها در سوریه ۵۳۸ بار آتش‌بس را نقض کردند

تروریست‌ها در سوریه ۵۳۸ بار آتش‌بس را نقض کردند

موارد نقض آتش بس در سوریه با نقض شش مورد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۳۸ مورد از آغاز اجرای توافق اتش بس رسید.

تروریست‌ها در سوریه ۵۳۸ بار آتش‌بس را نقض کردند

(image)

موارد نقض آتش بس در سوریه با نقض شش مورد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۳۸ مورد از آغاز اجرای توافق اتش بس رسید.
تروریست‌ها در سوریه ۵۳۸ بار آتش‌بس را نقض کردند

بک لینک رنک 5

میهن دانلود